Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i engelsk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG100Introduksjon til engelskstudiet101–61
Spesialisering i engelsk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG107Engelsk grammatikk II51–63
ENG114Engelsk grammatikk I101–62
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–62
ENG118Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk51–63
ENG119Utvalt emne i engelsk språkvariasjon51–63
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–63
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–62
Spesialisering i engelsk - 200-nivå (krav 30 SP)
ENG261 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–64
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG262 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG262Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–64
ENG263 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG264 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
ENG264Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–64
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester