Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Filosofi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i filosofi (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Spesialisering i filosofi (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–62
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–63
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–61
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–63
FIL129Filosofiske klassikarar101–63
FIL252Bacheloroppgåve i filosofi101–64
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
LOG112Introduksjon til filosofisk logikk51–62
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL106Innføring i miljøetikk101–6
FIL107Innføring i politisk idéhistorie101–6
FIL116Innføring i moderne politisk teori101–6
FIL217Wittgensteinstudiar101–6
FIL218Estetikk101–6
FIL219Vitskapsfilosofi101–6
FIL220Metafysikk101–6
FIL228Moralfilosofi101–6
FIL231Ope emne101–6
FIL233Filosofien i antikken101–6
FIL235Sinnsfilosofi101–6
FIL236Miljøetikk101–6
FIL241Rettsfilosofi101–6
FIL245Språkfilosofi101–6
FIL246Kontinental filosofi101–6
FIL247Epistemologi101–6
FIL248Theories and Methods in the Social Sciences101–6
FIL249Politisk filosofi101–6
LOG111Deduksjon og metalogikk101–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester