Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Fransk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i fransk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASAkademisk skriving101–61
EXFAC00SKSpråkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN100Førstesemesterstudium i fransk101–61
Spesialisering i fransk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–62
FRAN121Fransk grammatikk 2101–62
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–62
FRAN123Fransk litterær analyse101–63
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–63
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–63
Val av bacheloroppgåve
Bacheloroppgåve i fransk litteratur (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–64
LITTIF200Litteraturteori51–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN205Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk151–64
FRAN255Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve151–64
Bacheloroppgåve i fransk grammatikk/tekstlingvistikk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN255Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve151–64
LITTIF200Litteraturteori51–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN204Fordjuping i fransk litteratur101–64
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester