Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Historie, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i historie (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–6
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–6
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–6
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS100Innføring i historie101–6
Spesialisering (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–63
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–62
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder151–64
HIS250Bacheloroppgåve i historie151–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR103Europa etter 1945: Transformations in European Economies and Societies 151–6
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–6
HIM103Islam og politikk151–6
HIM104Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000151–6
HIM201Fordjuping i Midtaustens historie151–6
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–6
HIS111Oversikt over USAs historie151–6
HIS113Fordjuping i eldre historie151–6
HIS114Fordjuping i eldre historie151–6
HIS115Fordjuping i nyare historie151–6
HIS116Fordjuping i nyare historie151–6
HIS130Politiske system i antikken151–6
Spesialisering i midtaustens historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–62
HIM250Bacheloroppgåve i Midtaustens historie151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–63
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–62
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM103Islam og politikk151–64
HIM104Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000151–63
HIM201Fordjuping i Midtaustens historie151–63
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
AHKR210Antikkens Roma101–6
AHKR215Antikkens Roma151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester