Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i italiensk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ITAL100Innføring i italienskstudium101–61
Spesialisering i italiensk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ITAL121Italiensk språk 1101–62
ITAL123Munnleg italiensk med fonetikk101–62
ITAL125Moderne italiensk kortprosa101–62
ITAL122Italiensk litteratur101–63
ITAL124Italiensk språk 2101–63
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–63
ITAL203Italiensk språk og lingvistikk151–64
ITAL250Eldre italiensk litteratur101–64
LITTIF200Litteraturteori51–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester