Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Japansk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i japansk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JAP100Japansk historie, samfunn og språk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Spesialisering i japansk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EAS250Bacheloroppgåve i japansk101–66
JAP110Japansk språk 1301–62
JAP120Japansk språk 2301–63
JAP205Japansk språk 3201–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester