Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kinesisk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i kinesisk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KIN100Kultur, historie og samfunn i Kina101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASAkademisk skriving101–61
EXFAC00SKSpråkkunnskap101–61
Spesialisering i kinesisk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EAS251Bacheloroppgåve i kinesisk151–64
KIN101Kinesisk språk 1151–62
KIN102Kinesisk språk 2151–62
KIN103Kinesisk språk 3151–63
KIN104Kinesisk språk 4151–63
KIN201Kinesisk språk 5151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester