Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kjønnsstudium, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i kjønnsstudium (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KVIK100Kjønnsforskinga sine tenkjemåtar101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASAkademisk skriving101–61
EXFAC00SKSpråkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Programemne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KVIK101Kjønn i det moderne151–62
KVIK102Likestilling og mangfald151–63
KVIK201Nyare teoriar om kjønn og seksualitet151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–62
KUVI106Kjønn, seksualitet, kultur151–62
KVIK103Skeiv teori med internasjonal digital studentutveksling 151–63
SOS111Familien i endring151–62
Spesialiseringar (krav 90 SP)
Spesialisering i litteraturvitskap (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV111Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse151–64
ALLV112Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken151–64
ALLV113Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til i dag151–65
ALLV114Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteraturteori151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV201Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne I151–6
ALLV202Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne II151–6
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–6
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–6
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV250Litteraturvitskapleg bacheloroppgåve151–6
ALLV254Litteraturvitskapleg fordjupningsstudium med bacheloroppgåve151–6
Spesialisering i engelsk (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG118Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk51–65
ENG119Utvalt emne i engelsk språkvariasjon51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
Spesialisering i engelsk - veival 200-nivå
ENG261 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
ENG262 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG262Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
ENG263 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
ENG264 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG264Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
Spesialisering i filosofi (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–64
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–65
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–65
FIL129Filosofiske klassikarar101–65
FIL231Ope emne101–66
FIL251Bacheloroppgåve i filosofi201–66
LOG110Introduksjon til formallogikk51–64
LOG112Introduksjon til filosofisk logikk51–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL218Estetikk101–64
FIL219Vitskapsfilosofi101–64
FIL220Metafysikk101–64
FIL233Filosofien i antikken101–64
FIL235Sinnsfilosofi101–64
FIL236Miljøetikk101–64
FIL241Rettsfilosofi101–64
FIL245Språkfilosofi101–64
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS250Bacheloroppgåve i historie151–66
Vel minst tre emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR103Europa etter 1945: Transformations in European Economies and Societies 151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
HIM103Islam og politikk151–65
HIM104Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000151–65
HIM201Fordjuping i Midtaustens historie151–65
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS113Fordjuping i eldre historie151–65
HIS114Fordjuping i eldre historie151–65
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder151–66
Spesialisering i kulturvitskap (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI101Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitskapelege syn på verda151–64
KUVI104Forteljing og fortolking frå folkeeventyr til falske nyheiter151–65
KUVI105Tinga og vi. Materialitet og meining151–65
KUVI250Bacheloroppgåve i kulturvitskap151–66
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI106Kjønn, seksualitet, kultur151–65
KUVI108Museologi151–6
Spesialisering i nordisk (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOLI103Nordisk: Den eldre litteraturen151–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSP106Nordisk: Den nordiske språkgreina51–65
NOSPAN101Moderne norsk151–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250Nordisk: Litterær analyse og teori151–66
NOSP256Nordisk: Språkleg fordjupingsemne A med BA-oppgåve151–66
NOSP257Nordisk: Språkleg fordjupingsemne B med BA-oppgåve151–66
15 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
ISL103Islandsk grammatikk og fonetikk151–66
ISL104Islandsk språk og samfunn151–66
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–66
LEX200Ordkunnskap og norsk ordboksarbeid151–66
NOFI101Norrønt språk 151–66
NOFI106Norrøn mytologi51–66
NOFI112Norrøn sagalitteratur101–66
NORAN104Andrespråkslæring og -undervising151–66
Spesialisering i sosialantropologi (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv151–64
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi151–64
SANT104Kultur, meining og kommunikasjon151–65
SANT105Politikk, makt og motstand151–65
SANT215Komparativ regional etnografi151–66
SANT260Bacheloroppgåve151–66
Spesialisering i sosiologi (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151–65
SOS201Sosiologisk forsking: Teori og metode151–66
SOS202Bacheloroppgåve i sosiologi151–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105Arbeid under kapitalismen151–65
SOS106Økonomisk sosiologi151–65
SOS108Utdanning og samfunn151–65
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–65
SOS111Familien i endring151–65
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–65
SOS113Velferd og ulikhet151–65
SOS115Miljøsosiologi151–65
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–65
Spesialisering i sosiologi (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Obligatoriske emner i spesialiseringa (krav 70 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET103Kvalitative metodar101–62
MET104Kvantitative metodar101–63
SOS121Klassiske sosiologiske teoriar101–62
SOS122Nyare sosiologiske teoriar101–63
SOS123Det norske samfunn i endring101–63
SOS203Sosiologisk forsking: Teori og metode101–66
SOS204Bacheloroppgåve i sosiologi101–66
Valemne i spesialiseringa (krav 20 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS131Familien i endring10-
SOS132Å forklare sosial handling10-
SOS133Velferd og ulikhet10-
SOS134Digital Sociology10-
SOS136Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet10-
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester