Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i klassisk filologi (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT100Innføring i latin101–61
Spesialiseringar (krav 90 SP)
Spesialisering i gresk (krav 90 SP)
Spesialisering i gresk - 100-nivå (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GRE101Gresk elementærkurs151–62
GRE102Gresk prosa og grammatikk151–62
GRE103Gresk: Attisk prosa151–63
GRE104Gresk: Epikk og lyrikk151–63
Spesialisering i gresk - 200-nivå (krav 30 SP)
GRE251 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GRE251Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa med bacheloroppgåve151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GRE202Gresk: Attisk drama151–65
GRE203Gresk: Stilskriving og attiske talarar151–64
GRE254Gresk: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve151–65
GRE254 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GRE254Gresk: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GRE202Gresk: Attisk drama151–65
GRE203Gresk: Stilskriving og attiske talarar151–64
GRE251Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa med bacheloroppgåve151–64
Spesialisering i latin (krav 90 SP)
Spesialisering i latin - 100-nivå (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT102Latin: Prosa og grammatikk I151–62
LAT104Latin: Romersk poesi, Catull og Ovid151–63
LAT105Latinsk prosa og grammatikk II151–62
LAT107Middelalderlatin151–63
Spesialisering i latin - 200-nivå (krav 30 SP)
LAT251 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT251Latinsk historieskriving med bacheloroppgåve151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT202Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil151–65
LAT203Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi151–64
LAT254Latin: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve151–65
LAT254 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT254Latin: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT202Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil151–65
LAT203Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi151–64
LAT251Latinsk historieskriving med bacheloroppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester