Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kunsthistorie, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i kunsthistorie (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i kunsthistorie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN105Kunst og kultur i antikken, Bysants og tidleg mellomalder151–62
KUN106Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1950151–62
KUN107Kunst og kultur i mellomalder, renessanse og barokk151–63
KUN108Kunst, arkitektur og visuell kultur 1950-i dag 151–63
KUN201Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi 151–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN250Kunstane i antikken og mellomalderen og den klassiske tradisjonen151–64
KUN260Kunst, arkitektur og visuell kultur i moderne og samtid151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN209Kunst, retorikk og lærdomstradisjonar i før- og tidlegmoderne tid151–6
NEU201Nevroestetikk151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester