Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kulturvitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i kulturvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASAkademisk skriving101–61
EXFAC00SKSpråkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI100Innføring i kulturvitskap101–61
Spesialisering i kulturvitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI101Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitskapelege syn på verda151–62
KUVI104Forteljing og fortolking frå folkeeventyr til falske nyheiter151–63
KUVI105Tinga og vi. Materialitet og meining151–63
KUVI250Bacheloroppgåve i kulturvitskap151–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI103Migrasjon og mangfald151–6
KUVI106Kjønn, seksualitet, kultur151–6
KUVI108Museologi151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
AHKR210Antikkens Roma101–6
AHKR215Antikkens Roma151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester