Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Bachelor i utøvande musikk eller komposisjon

Bachelorprogram i musikk (krav 240 SP)
Vel studieretning
Studieretning tradisjonsmusikk (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Fellesemne i tradisjonsmusikk (krav 150 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB105Tradisjonskunnskap 1151–81
MOB106Musikkteori folkemusikk 1151–81
MOB120Folkemusikkutøving 1301–81
MOB121Folkemusikkutøving 2301–83
MOB230Folkemusikkutøving 3301–85
MOB231Folkemusikkutøving 4301–87
Retningsval
Folkemusikkutøving (krav 90 SP)
Folkemusikkutøving - obligatoriske emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB107Tradisjonskunnskap 2151–83
MOB108Musikkteori folkemusikk 2151–83
Folkemusikkutøving - valfrie emne (krav 30 SP)
Folkemusikkutøving - obligatoriske emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB107Tradisjonskunnskap 2151–83
MOB108Musikkteori folkemusikk 2151–83
MOB212Folkemusikkarrangering og samspel 1101–85
MOB213Folkemusikkarrangering og samspel 2101–85
Folkemusikkutøving - valfrie emne (krav 40 SP)
Hardingfelebygging (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOB109Hardingfelebygging 1201–83
MOB110Felemakarhistorie101–83
MOB208Hardingfelebygging 2201–85
MOB209Hardingfeledekor 1101–85
MOB210Hardingfelebygging 3201–87
MOB211Hardingfeledekor 2101–87
Studieretning jazz (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatoriske emne - jazz (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF101Musikk, kultur og samfunn151–81
MUG110Musikkteori I - jazz151–81
MUG111Musikkteori II - jazz151–83
MUG118Musikkhistorie jazz101–81
MUG119Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon51–81
MUG142Hovudinstrument jazz 1251–81
MUG143Hovudinstrument jazz 2251–83
MUG160Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing51–83
MUV292Hovudinstrument jazz 3251–85
MUV293Hovudinstrument jazz 4251–87
MUV296Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap51–85
MUV297Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling51–87
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG151Utøvande støttedisiplin, bruksinstrument, akkordbasert51–81
MUG153Utøvande støttedisiplin, trommer/rytmikk51–81
Valemne (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 2 semestre, bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF202Improvisasjon105–8
MUF203Folkemusikkutøving105–8
MUG105Music in World Cultures155–8
MUG118Musikkhistorie jazz105–8
MUV211Ensembleleiing korps305–8
MUV214Ensemblefordjupning/Kammermusikk I105–8
MUV215Ensemblefordjupning/Kammermusikk II105–8
MUV225Akkompagnement I105–8
MUV226Akkompagnement II105–8
MUV227Biinstrument A105–8
MUV228Biinstrument B105–8
MUV229Biinstrument påbygging105–8
MUV242Barokkmusikkens historie og idégrunnlag155–8
MUV243Musikkdramatikk105–8
MUV244Samtidsmusikk105–8
MUV245Musikkdramatikk påbygging105–8
MUV246Tidleg musikk, ensemble I105–8
MUV247Tidleg musikk, ensemble II105–8
MUV273Korleiing105–8
MUV276Arrangering/Instrumentasjon105–8
MUV277Kontrapunkt/Generalbass105–8
MUV280Popular Music Studies155–8
MUV281Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar105–8
MUV282Musikkhistorie fordjupning105–8
Studieretning klassisk (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatoriske emne - klassisk (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF101Musikk, kultur og samfunn151–83
MUG107Musikkteori I151–81
MUG112Musikkteori fordjuping151–83
MUG117Musikkhistorie klassisk101–81
MUG119Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon51–81
MUG140Hovudinstrument klassisk 1251–81
MUG141Hovudinstrument klassisk 2251–83
MUG160Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing51–83
MUV290Hovudinstrument klassisk 3251–85
MUV291Hovudinstrument klassisk 4251–87
MUV296Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap51–85
MUV297Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling51–87
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG150Utøvande støttedisiplin, bruksklaver, notebasert51–81
MUG151Utøvande støttedisiplin, bruksinstrument, akkordbasert51–81
MUG152Utøvande støttedisiplin, klassisk klaver51–81
Valemne (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 2 semestre, bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF202Improvisasjon105–8
MUF203Folkemusikkutøving105–8
MUG105Music in World Cultures155–8
MUG118Musikkhistorie jazz105–8
MUV211Ensembleleiing korps305–8
MUV214Ensemblefordjupning/Kammermusikk I105–8
MUV215Ensemblefordjupning/Kammermusikk II105–8
MUV225Akkompagnement I105–8
MUV226Akkompagnement II105–8
MUV227Biinstrument A105–8
MUV228Biinstrument B105–8
MUV229Biinstrument påbygging105–8
MUV242Barokkmusikkens historie og idégrunnlag155–8
MUV243Musikkdramatikk105–8
MUV244Samtidsmusikk105–8
MUV245Musikkdramatikk påbygging105–8
MUV246Tidleg musikk, ensemble I105–8
MUV247Tidleg musikk, ensemble II105–8
MUV273Korleiing105–8
MUV276Arrangering/Instrumentasjon105–8
MUV277Kontrapunkt/Generalbass105–8
MUV280Popular Music Studies155–8
MUV281Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar105–8
MUV282Musikkhistorie fordjupning105–8
Studieretning komposisjon (krav 240 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatoriske emne - komposisjon (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF101Musikk, kultur og samfunn151–83
MUG107Musikkteori I151–81
MUG112Musikkteori fordjuping151–83
MUG117Musikkhistorie klassisk101–81
MUG119Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon51–81
MUG144Hovuddisiplin komposisjon 1 251–81
MUG145Hovuddisiplin komposisjon 2251–83
MUG150Utøvande støttedisiplin, bruksklaver, notebasert51–81
MUG160Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing51–83
MUV294Hovuddisiplin komposisjon 3251–85
MUV295Hovuddisiplin komposisjon 4251–87
MUV296Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap51–85
MUV297Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling51–87
Valemne (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 2 semestre, bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF202Improvisasjon105–8
MUF203Folkemusikkutøving105–8
MUG105Music in World Cultures155–8
MUG118Musikkhistorie jazz105–8
MUV211Ensembleleiing korps305–8
MUV214Ensemblefordjupning/Kammermusikk I105–8
MUV215Ensemblefordjupning/Kammermusikk II105–8
MUV225Akkompagnement I105–8
MUV226Akkompagnement II105–8
MUV227Biinstrument A105–8
MUV228Biinstrument B105–8
MUV229Biinstrument påbygging105–8
MUV242Barokkmusikkens historie og idégrunnlag155–8
MUV243Musikkdramatikk105–8
MUV244Samtidsmusikk105–8
MUV245Musikkdramatikk påbygging105–8
MUV246Tidleg musikk, ensemble I105–8
MUV247Tidleg musikk, ensemble II105–8
MUV273Korleiing105–8
MUV276Arrangering/Instrumentasjon105–8
MUV277Kontrapunkt/Generalbass105–8
MUV280Popular Music Studies155–8
MUV281Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar105–8
MUV282Musikkhistorie fordjupning105–8
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester