Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Musikkvitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i musikkvitenskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASAkademisk skriving101
MVK100Innføring i musikkvitskap101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-KMEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-KMSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Spesialisering i musikkvitskap (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF101Musikk, kultur og samfunn153–43
MUG105Music in World Cultures152
MUV280Popular Music Studies153
MVK101Musikkproduksjon152
MVK102Å skriva om musikk53
MVK250Bacheloroppgåve i musikkvitskap156
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG117Musikkhistorie klassisk103–43
MUG118Musikkhistorie jazz103–43
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MVK104Griegstudier154–64
MVK105Innføring i norsk folkemusikk154–64
MVK110Hovudinstrument musikkvitskap154–64
MVK210Music, Gender and Sexuality154–64
MVK230Russian Music: Concert Hall to Dance Club154–64
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester