Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Musikkvitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i musikkvitenskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
MVK100Innføring i musikkvitskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-KMEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-KMSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i musikkvitskap (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUF101Musikk, kultur og samfunn151–63
MUG105Music in World Cultures151–62
MUV280Popular Music Studies151–63
MVK101Musikkproduksjon151–62
MVK102Å skriva om musikk51–63
MVK250Bacheloroppgåve i musikkvitskap151–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MUG117Musikkhistorie klassisk101–63
MUG118Musikkhistorie jazz101–63
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MVK104Griegstudier151–6
MVK105Innføring i norsk folkemusikk151–6
MVK110Hovudinstrument musikkvitskap151–6
MVK210Music, Gender and Sexuality151–6
MVK230Russian Music: Concert Hall to Dance Club151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester