Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i norrøn filologi (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NORD100Innføring i nordistikk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Spesialisering i norrøn filologi (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOFI101Norrønt språk 151–62
NOFI106Norrøn mytologi51–62
NOFI107Norrøn litteratur og kultur151–63
NOFI108Norrøne tekstar etter handskriftene51–63
NOFI109Norrøn dikting51–63
NOFI110Norrøn skriftkultur51–63
NOFI112Norrøn litteratur i omsetjing101–62
NOFI210Norrøn filologi særemne151–64
NOFI250Norrøn filologi bacheloroppgåve151–65
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester