Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i norsk som andrespråk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NORD100Innføring i nordistikk101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i norsk som andrespråk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–66
NORAN104Andrespråkslæring og -undervising151–63
NORAN105Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv51–62
NORAN106Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv101–62
NORAN107Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv101–63
NORAN109Testing og vurdering av språkferdigheiter51–63
NORAN250Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgåve151–66
NOSPAN101Moderne norsk151–62
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester