Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Retorikk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i retorikk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
RET100Innføring i retorikk101–61
Spesialisering i retorikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI104Retorikk og strategisk kommunikasjon151–62
RET102Klassisk retorikk151–62
RET208Praktisk argumentasjon151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI203BMedieretorikk - bacheloroppgåve151–6
RET250Bacheloroppgåve i retorikk 151–6
RET252Filosofi og retorikk med bacheloroppgåve151–6
RET255Nordisk retorikk med bacheloroppgåve151–6
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUN209Kunst, retorikk og lærdomstradisjonar i før- og tidlegmoderne tid151–6
MEVI203Medieretorikk151–6
PRAKTINFPraktisk informasjonsarbeid151–6
RET202Filosofi og retorikk151–6
RET205Nordisk retorikk151–6
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–6
RET209Retorikk og interkulturell kommunikasjon151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester