Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Russisk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i russisk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUS100Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Spesialisering i russisk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LITTIF200Litteraturteori51–64
RUS120Russisk språk I201–62
RUS121Russisk historie og kultur101–62
RUS130Russisk språk II101–63
RUS131Russisk litteratur I101–63
RUS240Russisk språk og språkvitskap151–64
RUS251Russisk litteratur II101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUSPZ132Russisk språk og kultur i Russland101–63
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–63
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
RUS120SPSumarkurs i russisk språk61–62
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester