Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Spansk språk og latinamerikastudium, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA100Introduksjon til spansk og latinamerikastudium101–61
Spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–62
SPLA108Latinamerikansk litteratur og kultur I101–62
SPLA109Latinamerikansk historie101–62
SPLA117Spansk II101–63
SPLA118Latinamerikansk litteratur og kultur II101–63
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–64
SPLA258Fordjuping i latinamerikansk litteratur og kultur med bacheloroppgåve101–64
SPLA259Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve101–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA207Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar101–64
SPLA208Fordjuping i latinamerikansk litteratur og kultur101–64
SPLA209Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap101–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester