Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Språkvitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i språkvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i språkvitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LING111Syntaks 101–63
LING116Semantikk101–63
LING121Fonologi101–62
LING122Språk og kognisjon101–63
LING123Språk og data151–64
LING125Morfologi101–62
LING205Språkvariasjon i tid, rom og samfunn51–64
LING255Temabasert bacheloroppgåve i språkvitskap101–64
LINGSTATStatistikk for språk- og kognisjonsforskning101–62
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester