Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Teatervitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i teatervitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i teatervitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TEAT111Eldre teaterhistorie151–63
TEAT112Moderne teaterhistorie151–62
TEAT113Dramaturgi i teori og praksis151–63
TEAT115Framsyningsanalyse og teaterkritikk151–62
TEAT211Teaterestetikk og teaterteori151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TEAT252Teoribasert bacheloroppgåve151–64
TEAT253Praksisbasert bacheloroppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester