Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Tysk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i tysk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS100Introduksjon til tyskstudiet101–61
Spesialisering i tysk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–63
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–62
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–62
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–62
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–63
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–63
Val av bacheloroppgåve
Bacheloroppgåve i tysk språk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LITTIF200Litteraturteori51–64
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS206Fordjuping i tyskspråkleg litteratur101–64
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–64
Bacheloroppgåve i tysk litteratur (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LITTIF200Litteraturteori51–64
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS201Fordjuping i tysk språk 151–64
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Utveksling
Obligatorisk
Utveksling 1 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester