Hjem
Bachelor

Kunst, bachelor, 3 år

 • Lengde3 År
 • Studiepoeng180

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart til Bachelorprogrammet i kunst, ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)!

På denne siden finner du den viktigste informasjonen om studiestarten din. 

Den første uken får du viktig informasjon om studiestart. Du vil få møte dine medstudenter, din hovedveileder, fagmiljøet på instituttet, faddere og studieveileder. 

Oppmøte (obligatorisk)

Mandag 10. august. Mer informasjon om klokkeslett kommer. På grunn av pågående Covid-19 situasjon er det uklart om det vil bli fysisk eller digitalt oppmøte. Mer informasjon kommer.

Du behøver ikke ta med noe spesielt, men en PC kan være greit til registrering, om du ikke allerede har gjort dette.

Studentutvalget ved instituttet og fakultetet har et fadderopplegg på ettermiddag- og kveldstid i uke 33 for de som ønsker å delta.

Hele uke 33 er satt av til ulike orienteringsmøter, informasjon om instituttet og fakultetet, og studieprogrammet. Det er viktig at du deltar på programmet som er satt opp!  Mer informasjon kommer.

Nye KMD studenter blir inndelt i grupper som kan besøke kortsenteret for å få adgangskort, 11.august 9-15. Gruppeinndelingen blir klar ved semesterstart uke 33.

Tirsdag

Program med orienteringsmøter og fadderaktiviteter vil fortløpende bli publisert på våre studentsider.

Gjør deg gjerne klar til studiestarten, her er et fint sted å starte: Sjekkliste i studiestarten

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på studieveileder@kmd.uib.no 

Vi ser frem til i treffe deg den 10. august! Fortsatt god sommer!

Studiestart Fakultetet for kunst, musikk og design

Introduksjon

Introduksjon

Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere.

Utdanningens kjerne er utviklingen av egen kunstnerisk praksis, sett i sammenheng med kunstens plass i kultur og samfunn.

Kandidater med bachelorgrad i kunst har en grunnleggende og bred kunstnerisk kompetanse og kan håndtere kunstneriske prosesser. Programmet preges av tett kontakt mellom studenter og undervisere. Og fra studiestart møter studentene aktive kunstnere.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap og ferdigheter:

 • Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • Har kunnskap om historie, tradisjoner og egenarten til fagområdet og hvilke plass det har i samfunnet
 • Forståelse og bruk av fagkunnskap og underliggende prinsipper
 • Sammenligne og anvende relevante teorier om kunstens funksjon og betydning
 • Kommunisere muntlig og skriftlig om kunstneriske problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø.
 • Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Foreta faglig begrunnete valg og håndtere kunstneriske prosesser
 • Realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå

Generell kompetanse:

 • Identifisere egne læringsbehov og styre egen læring
 • Arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • Orientere seg i relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og anvende kunnskap om dette i egen praksis
 • Utvikle og gjennomføre kunstneriske prosjekter

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet er en fulltids utdanning med et omfang på 180 studiepoeng, tilsvarende tre års normert studietid. Bachelorgraden i kunst er et selvstendig avsluttet studium. Utdanningen kan - gjerne i kombinasjon med andre fag - brukes innenfor hele bredden av kunst- og kulturfeltet. Studiet forbereder for profesjonell virksomhet og danner grunnlag for å søke opptak til masterstudier.

Bachelorstudiet i kunst (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BAKU 1Bachelor kunst, 1. semester30-1
BAKU 2Bachelor kunst 2. semester30-2
BAKU 3Bachelor kunst, 3. semester30-3
BAKU 4Bachelor kunst, 4. semester30-4
BAKU 5Bachelor kunst, 5. semester30-5
BAKU 6Bachelor kunst, 6. semester30-6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptak til bachelorprogrammet i kunst er basert på realkompetanse. Denne vurderes på grunnlag av dokumentasjon av kunstnerisk arbeid (portfolio), motivasjonsbrev og intervju.

Institutt for kunst legger spesielt vekt på arbeid som søkeren selv har initiert og gjennomført.

Opptakskomitéen foretar en helhetlig vurdering av den enkelte søker, med særlig vekt på hans eller hennes kunstneriske utviklingspotensial. Søkerne blir vurdert ut fra en rekke kriterier, som inkluderer kreativitet, motivasjon, kunstnerisk modenhet, refleksjons- og formuleringsevne, samt evnen analytisk og konseptuell tenkning.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen