Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i human ernæring (krav 180 SP)
Første studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FARM150Biokjemi101
FARM260Molekylær cellebiologi102
MEDSTAMedisinsk statistikk52
NOMMedisinsk nomenklaturlære51
NUTR100Innføring i klinisk ernæring101–21
NUTR115Ernæringsbiokjemi102
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Andre studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NUTR150Matvarekunnskap104
NUTR203Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer103
NUTR204Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer104
NUTRANAMenneskets anatomi 53
NUTRFYSMenneskets fysiologi153
PSYK140Åtferd, helse og ernæring104
Tredje studieår (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO307ANæringsmiddeltoksikologi56
NUTR220Ernæringens politikk og forvaltning105
NUTR230Metodar i ernæringsforsking105
NUTR245Livsstil og livsløp105
NUTR246Innføring i ernæringsbehandling105
NUTR290Bacheloroppgåve156
Tredje studieår- valgemner
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester