Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Biologi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i biologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen104–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell104–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT105Matematikk for naturvitskap101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i biologi (krav 80 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–61
BIO101Organismebiologi 1101–62
BIO102Organismebiologi 2101–63
BIO103Cellebiologi og genetikk101–64
BIO104Komparativ fysiologi101–64
KJEM109Kjemi grunnkurs101–62
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–61
STAT101Elementær statistikk101–63
Obligatoriske emner (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–62
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–63
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester