Hjem
Utdanning
Specialisation

Geologi

  • Lengde3 år
  • OrdinærAlle
  • PrimærAlle
  • Plassar
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Kva kan du bli

Kva lærer eg

Oppbygging

Bachelorprogram i geovitenskap (krav 180 SP)
Studieretning
Studieretning i geologi (krav 180 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT105Matematikk for naturvitskap101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i geologi (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV101Innføring i geologi101–61
GEOV102Ekskursjoner og øvelser i geologi101–62
GEOV103Innføring i mineralogi og petrografi101–63
GEOV104Innføring i strukturgeologi og tektonikk101–64
GEOV107Innføring i sedimentologi101–63
GEOV109Innføring i geokjemi101–64
GEOV110Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi101–65
GEOV111Geofysiske metodar101–62
GEOV114Innføring i geobiologi101–65
INF100Innføring i programmering101–62
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM100Kjemi i naturen101–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
Utveksling (krav 30 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Meir informasjon