Hjem
Bachelor

Bachelorprogram i berekraftig havbruk

  • Lengde3 år
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Kva kan eg bli

Kva lærer eg

Oppbygging

Bachelorprogram i berekraftig havbruksbiologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–62
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–62
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering - kjemivalg (krav 10 SP)
KJEM110 er obligatorisk for alle studentane, og ligg som eit obligatorisk emne i utdanningsplanen din. Alle studentar skal ta minimum 20 sp kjemi. Bortsett fra KJEM110 er kjemiemna valfrie. Organisk kjemi (KJEM130) og miløkjemi (KJEM202) er sterkt tilrådd. Andre kjemiemne veljast etter interesse.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM130Organisk kjemi101–6
KJEM100Kjemi i naturen101–6
KJEM202Miljøkjemi101–6
Spesialisering i berekraftig havbruksbiologi (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
BIO101Organismebiologi 1101–62
BIO102Organismebiologi 2101–63
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi101–63
BIO103Cellebiologi og genetikk101–64
BIO104Komparativ fysiologi101–64
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–64
BIO203Innføring i havbruk101–65
BIO206Ernæring hos fisk101–65
BIO291Fiskebiologi II - Fysiologi101–65
BIO205Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur101–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT101Elementær statistikk101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
Forsøksdyrlære (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAS201Kurs i forsøksdyrlære 21–66
LAS203Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk 61–66
Valfritt emne (krav 10 SP)
Vel fritt eitt emne
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Havbruksbiologi

Meir informasjon