Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kjemi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i kjemi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT105Matematikk for naturvitskap101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i kjemi (krav 80 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM001HMS og laboratorietryggleik I01–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
KJEM120Grunnstoffenes kjemi101–62
KJEM124Kjemisk syntese og analyse101–63
KJEM130Organisk kjemi101–62
KJEM210Kjemisk termodynamikk101–64
KJEM250Analytisk kjemi101–66
KJEM291Vitskapeleg formidling101–66
KJEM299Bachelorprosjekt i kjemi 101–66
Obligatoriske emne i graden (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–62
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–63
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–63
Valfrie emne (krav 40 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM130Organisk kjemi101–61
KJEM140Molekylær fysikalsk kjemi101–61
KJEM299Bachelorprosjekt i kjemi 101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–64
MOL201Molekylær cellebiologi101–61
PHYS118Moderne fysikk I101–61
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester