Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i kjemi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT105Matematikk for naturvitskap101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i kjemi (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM001HMS og laboratorietryggleik I01–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
KJEM120Grunnstoffenes kjemi101–63
KJEM130Organisk kjemi101–62
KJEM131Organisk syntese og analyse101–63
KJEM210Kjemisk termodynamikk101–64
KJEM250Analytisk kjemi101–66
KJEM290Vitskapeleg formidling på engelsk51–66
KJEM298Bachelorprosjekt i kjemi 151–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM123Eksperimentell uorganisk kjemi101–64
KJEM140Molekylær fysikalsk kjemi101–64
Obligatoriske emne i graden (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–62
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–61
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–63
Valfrie emne (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester