Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Matematikk, bachelor, 3 år

Bachelor i matematikk (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Spesialisering i matematikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MAT211Reell analyse101–63
MAT212Funksjonar av fleire variable101–63
MAT220Algebra101–64
MAT292Prosjektarbeid i matematikk101–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT213Komplekse funksjonar101–64
MAT224Kommutativ algebra101–65
MAT242Topologi101–65
MAT243Mangfaldigheiter101–66
Spesialisering i matematikk - MAT/INF/STAT valg (krav 10 SP)
Valfrie emne (krav 70 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 70 studiepoeng
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT100Innføringsemne i matematikk101
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester