Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Anvendt matematikk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi (krav 180 SP)
Innføringsemne EXPHIL i 4 semester (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen104–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell104–64
Spesialisering i matematikk for industri og teknologi (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MAT131Differensiallikningar101–62
MAT160Innføring i numeriske metoder101–63
MAT212Funksjonar av fleire variable101–63
MAT264Laboratoriekurs i reknevitskap101–66
PHYS111Mekanikk 1101–64
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
Valfrie emne (krav 70 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 70 studiepoeng
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT100Innføringsemne i matematikk101
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester