Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Nanoteknologi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i nanoteknologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–65
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–65
Spesialisering i nanoteknologi (krav 110 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM110Kjemi og energi101–61
KJEM120Grunnstoffenes kjemi101–64
KJEM221Grunnleggjande kvantemekanikk101–63
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
NANO100Perspektiv i nanovitskap og -teknologi101–62
NANO161Innføring i nanoteknologi og -instrumentering101–64
NANO244Material- og nanokjemi101–65
PHYS111Mekanikk 1101–62
PHYS112Elektromagnetisme I101–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM124Kjemisk syntese og analyse101–65
KJEM243Metallorganisk katalyse101–65
MOL200Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering101–65
MOL201Molekylær cellebiologi101–64
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk101–64
Valfrie emne (krav 50 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 50 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester