Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelor i fysikk (krav 180 SP)
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Du kan velje mellom to variantar av ex.phil. Seminarvarianten kan kun veljast i 5. semester.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–65
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–65
Spesialisering i fysikk (krav 70 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS111Mekanikk 1101–62
PHYS112Elektromagnetisme I101–63
PHYS113Mekanikk 2 og termodynamikk101–63
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk101–64
PHYS117Prosjektoppgåve i fysikk101–65
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS116Signal- og systemanalyse101–65
PHYS118Moderne fysikk I101–64
PHYS119Moderne fysikk II101–65
Obligatoriske emne (krav 50 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT121Lineær algebra101–62
MAT131Differensiallikningar101–64
MAT212Funksjonar av fleire variable101–63
Valfrie emne (krav 50 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 50 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester