Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Statistikk og data science, bachelor, 3 år

Bachelor i statistikk og data science (krav 180 SP)
Innføringsemne EXPHIL i 4 semester (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen104–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell104–64
Spesialisering i statistikk og data science (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MAT131Differensiallikningar101–64
STAT100Introduksjon til Data Science med R101–61
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
STAT111Statistiske metodar101–64
STAT292Prosjektarbeid i statistikk101–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
STAT210Statistisk inferensteori101–66
STAT220Stokastiske prosessar101–65
Valfrie emne (krav 70 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 70 studiepoeng
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT211Reell analyse101–62
STAT200Anvendt statistikk101–62
STAT201Generaliserte lineære modellar101–62
STAT202Biostatistikk101–62
STAT211Tidsrekkjer 101–62
STAT250Monte Carlo metodar og Bayesiansk statistikk101–62
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester