Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i tannpleie (krav 180 SP)
Emne som tek til 1. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TPBAANAAnatomi: Tannanatomi og generell anatomi101–2
TPBAFARFarmakologi52–3
TPBAFERDFerdighetskurs101
TPBAFOBOdontofobi02
TPBAFOR-K1Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 102
TPBAFORI/IIKlinisk innføringskurs del I og II51
TPBAFYSFysiologi og ernæringslære52
TPBAKBKKjemi og biokjemi101
TPBAMATOdontologiske biomaterialer01
TPBAMIKRMikrobiologi og hygiene52
TPBAPATPatologi generell 52
TPBARØNRøntgenologi102–3
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MOEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-MOSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Emne som tek til i 2. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TPBAALMAllmennodontologi104–6
TPBAFOR-K2Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 203–4
TPBAINFILKurs i infiltrasjonsanestesi 53
TPBAKAR/ENDKariologi og endodonti 153–4
TPBAKJEKjeveortopedi53
TPBAKOSKjeve- og slimhinnelidelser103
TPBAPEDPedodonti + godkjent klinikk153–5
TPBAPED/PSYPedagogikk og psykologi153–5
TPBAPERPeriodonti103–4
TPBAPRO/GERProtetikk og gerodontologi + godkjent klinikk54–6
TPBASAMSamfunnsodontologi med praksisstudiet54–6
Emne som tek til i 3. studieår
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TPBAFOR-K3Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 305–6
TPBAPROSJProsjektoppgåve105
TVEPSTverrprofesjonell læring05–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester