Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi (krav 180 SP)
Valfritt
Utveksling, ett semester
Innføringsemner - psykologi (krav 30 SP)
Hugs at du må velge ein av exphil-variantane.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK111Innføring i psykologi og psykologiens historie151–61
PSYK113Innføring i metode51–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Bachelor i arbeids- og organisasjonpsykologi spesialisering (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK106Personalpsykologi151–62
PSYK110Arbeids- og organisasjonspsykologi301–63
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101–61
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi151–62
PSYK200Leiingspsykologi151–66
PSYK201Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi151–66
PSYK202Metode151–64
PSYK210Nyare teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi51–64
Valfrie emne (30 studiepoeng) (krav 30 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester