Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i pedagogikk (krav 180 SP)
Valfritt
Utveksling, ett semester
Innføringsemne - pedagogikk (krav 25 SP)
Husk at du må velge en av exphil-variantene.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED110Innføring i pedagogikk151–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Bachelor i pedagogikk spesialisering (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED111Pedagogisk filosofi151–62
PED112Pedagogiske perspektiv på læring151–61
PED113Læring i og for arbeidslivet151–62
PED200Education in a Changing Society151–63
PED212Bacheloroppgåve i pedagogikk151–66
PSYK202Metode151–64
Valfrie emne (65 studiepoeng) (krav 65 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED115Skulens læringsmiljø151–63
PED116Pedagogisk kompetanse51–64
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester