Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Bachelorprogram i generell psykologi

Bachelorprogram i generell psykologi (krav 180 SP)
Valfritt
Utveksling, ett semester
Innføringsemner - psykologi (krav 30 SP)
Hugs at du må velge ein av exphil-variantane.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK111Innføring i psykologi og psykologiens historie151–61
PSYK113Innføring i metode51–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Bachelor i generell psykologi spesialisering (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101–61
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi151–62
PSYK202Metode151–64
PSYK206Artikkellesning i generell psykologi51–64
PSYK207Læring og atferdspsykologi 151–63
PSYK208Affekt og kognisjon 151–63
PSYK250Bacheloroppgåve i generell psykologi151–66
Valfrie emne (60 studiepoeng) (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester