Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Spesialpedagogikk, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i spesialpedagogikk (krav 180 SP)
Innføringsemner spedialpedagogikk (krav 25 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPED100Innføring i spesialpedagogikk151
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen104
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell104
Spesialisering i spesialpedagogikk (krav 125 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PED112Pedagogiske perspektiv på læring151
PED210Vitskapelege metodar154
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi152
PSYK207Læring og atferdspsykologi 153
SPED101Språkutvikling152
SPED102Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis153
SPED200Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis155–66
SPED211Lese- og skrivevanskar54
SPED250Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk155–66
Valfrie emne (30 studiepoeng) (krav 30 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester