Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Kunstig intelligens, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i kunstig intelligens (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 15 SP)
Examen facultatum (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AIKI100Examen facultatum - Innføring i kunstig intelligens101–61
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen10-3
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell10-3
Obligatoriske emne
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AIKI110Kunstige agentar101–62
AIKI200Bacheloroppgåve i kunstig intelligens101–66
AIKI210Etikk i kunstig intelligens101–65
INF264Innføring i maskinlæring101–65
INFO104Formelle metodar for informasjonsvitskap101–62
INFO132Innføring i programmering101–61
INFO180Metodar i kunstig intelligens101–63
INFO282Knowledge Representation and Reasoning 101–63
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT121Lineær algebra101–62
Val av studieretning
Spesialisering i informatikk (krav 30 SP)
Vel minst tre emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF122Funksjonell programmering101–65
INF140Introduksjon til datatryggleik101–65
INF170Modellering og optimering101–65
INF207Sosial nettverksteori101–65
INF227Innføring i logikk101–66
INF237Algoritme-engineering101–66
INF250Dataorientert visuell berekning101–66
INF265Djup læring101–66
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–65
STAT111Statistiske metodar101–66
STAT220Stokastiske prosessar101–65
Spesialisering i informasjonsvitenskap (krav 30 SP)
Vel minst tre emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF207Sosial nettverksteori101–65
INFO125Datahandtering101–65
INFO135Vidarekommande programmering101–66
INFO207Sosial nettverksteori101–65
INFO215Web Science101–66
INFO216Knowledge Graphs101–66
Alternativ spesialisering (krav 30 SP)
Ønsker du alternativ til de to studierettningene søker du om dette til studieveileder innen starten på 4 semester
Utveksling
Utveksling
Obligatorisk emne
Utveksling, ett semester
Alternativ til utveksling (krav 30 SP)
Velg 30 frie studiepoeng
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester