Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Administrasjon og organisasjonsvitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eit innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne/ex.fac i tillegg til ex.phil. Har du ex.fac. fra før kan du velje AORG100B.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG100AExamen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar201
Spesialisering i administrasjon og organisasjonsvitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG101Organisasjonsteori151–62
AORG104Politisk teori og styreformer151–62
AORG215Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentleg sektor101–66
AORG251Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap101–66
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG103Politikk og forvalting151–63
AORG107EU og internasjonale organisasjonar151–63
AORG109Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate 151–62
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG212Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar101–66
AORG213Helse- og velferdspolitikk - Makt og innverknad101–66
AORG214Kunnskapens institusjonar, ekspertise og politikk101–66
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester