Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i Europastudiar (krav 180 SP)
Førstesemesterstudiet (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR101Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk 101–61
SAMPOL103Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Programemne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR103Europa etter 1945: Transformations in European Economies and Societies 151–62
EUR105European Union Institutions, Politics, and Policies 151–62
Spesialisering (krav 90 SP)
Spesialisering i samanliknande politikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode153–63
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging103–64
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati103–64
SAMPOL107Politisk mobilisering103–64
SAMPOL115Democracy and Democratization153–63
SAMPOL260Bacheloroppgåve i samanliknande politikk103–66
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance103–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective103–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration103–66
SAMPOL214Political Economy 103–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective103–66
SAMPOL218Constitution and Politics103–66
SAMPOL219Politics in the Developing World103–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications103–66
SAMPOL225Rettsstata - domstolar og dommarar103–66
SAMPOL226Populism and its Consequences for Liberal Democracy103–66
SAMPOL230Party Politics in Europe and Beyond103–66
SAMPOL231Contemporary Challenges to Representative Government103–66
SAMPOL270American Government and Politics103–66
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750153–63
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750153–64
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder153–66
HIS250Bacheloroppgåve i historie153–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS113Fordjuping i eldre historie153–63
HIS114Fordjuping i eldre historie153–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS115Fordjuping i nyare historie153–64
HIS116Fordjuping i nyare historie153–64
Utvekslingssemester
Les meir om <a href="https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium">utveksling på europastudium</a>.
Utveksling
Les meir om <a href="https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium">utveksling på europastudium</a>.
Obligatorisk
Utveksling, ett semester
Alternativ til utveksling (krav 30 SP)
Alternativ faglig plan (avmelding av utveksling)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester