Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i Europastudiar (krav 180 SP)
Førstesemesterstudiet (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR101Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk 101–61
SAMPOL103Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Programemne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR103Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi151–62
EUR105European Union Institutions, Politics, and Policies (Jean Monnet Academic Module)151–62
Spesialisering (krav 90 SP)
Spesialisering i samanliknande politikk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode153–63
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging103–64
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati103–64
SAMPOL107Politisk mobilisering103–64
SAMPOL115Democracy and Democratization153–63
SAMPOL260Bacheloroppgåve i samanliknande politikk103–66
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance103–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective103–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration103–66
SAMPOL207Citizenship: Theories and Policies 103–66
SAMPOL209Courts, Law and Politics103–66
SAMPOL214Political Economy 103–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective103–66
SAMPOL218Constitution and Politics103–66
SAMPOL221The Politics of Gender in a Global Perspective 103–66
SAMPOL222Chinese Politics and Society103–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications103–66
SAMPOL224Corruption, Informality and Democracy in the EU Eastern Neighbourhood103–66
SAMPOL270American Government and Politics103–66
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750153–63
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750153–64
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder153–66
HIS250Bacheloroppgåve i historie153–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS113Fordjuping i eldre historie153–63
HIS114Fordjuping i eldre historie153–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS115Fordjuping i nyare historie153–64
HIS116Fordjuping i nyare historie153–64
Valfrie emne (krav 30 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 30 studiepoeng
Tilrådde valemne
Tilrådde valemne for studentar med spesialisering i samanliknande politikk
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL290Praksis i samanliknande politikk204–65
SAMPOL291Praksis i samanliknande politikk - utanbys304–65
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
Utveksling
https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utveksling
https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium
Obligatorisk
Utenlandsopphold, 1 semester
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester