Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Europastudium, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i Europastudiar (krav 180 SP)
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Programemne
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR101Innføring i europeisk historie og politikk 101–61
EUR103Europa etter 1945: Transformations in European Economies and Societies 151–62
EUR105European Union Institutions, Politics, and Policies 151–62
SAMPOL103Innføring i politiske ideologier101–61
Fordypning
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750153–64
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750153–64
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder153–66
HIS250Bacheloroppgåve i historie153–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS113Fordjuping i eldre historie153–63
HIS114Fordjuping i eldre historie153–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS115Fordjuping i nyare historie153–63
HIS116Fordjuping i nyare historie153–63
Spesialisering i samanliknande politikk (krav 90 SP)
Obligatoriske emner i samanliknende politikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET103Kvalitative metodar101–64
MET104Kvantitative metodar101–63
SAMPOL105Stats- og nasjonsbygging101–63
SAMPOL106Politiske institusjonar i etablerte demokrati101–64
SAMPOL107Politisk mobilisering101–64
SAMPOL260Bacheloroppgåve i samanliknande politikk101–66
Valemne i samanliknende politikk (krav 30 SP)
Minst 30 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
SAMPOL116Democracy and Democratization101–63
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance101–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective101–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration101–66
SAMPOL214Political Economy 101–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective101–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications101–66
SAMPOL225Rettsstata - domstolar og dommarar101–66
SAMPOL226Populism and its Consequences for Liberal Democracy101–66
SAMPOL230Party Politics in Europe and Beyond101–66
SAMPOL232Russian Politics101–66
SAMPOL233Forsvar og totalforsvar i etablerte demokrati101–66
SAMPOL234Youth and Politics101–66
SAMPOL235The Politics and Global Governance of International Protection101–66
SAMPOL236The Politics of the Environment101–66
SAMPOL270American Government and Politics101–66
Utvekslingssemester
Les meir om <a href="https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium">utveksling på europastudium</a>.
Utveksling
Les meir om <a href="https://www.uib.no/sampol/121486/utveksling-ba-europastudium">utveksling på europastudium</a>.
Obligatorisk
Utveksling, ett semester
Alternativ til utveksling (krav 30 SP)
Alternativ faglig plan (avmelding av utveksling)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester