Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Geografi, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i geografi (krav 180 SP)
Innføringsemne
Ex.phil. og eitt innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. NB! Husk at exfac/innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne i bachelorprogram i geografi (krav 10 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO100Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar101
Spesialisering i geografi (krav 70 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO110Kartografi og tematiske kart101–61
GEO111Landformdannande prosessar151–62
GEO113Klima, oseanografi og biogeografi101–63
GEO124Regional utvikling151–62
GEO125Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø101–63
GEO131Mat, miljø og berekraftig utvikling101–63
Val av studieretning (krav 30 SP)
Naturgeografi (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO204Kvantitativ metode51–66
GEO212Terrestriske klima- og miljøendringar151–66
GEO291Naturgeografisk feltkurs101–66
Miljø- og landskapsgeografi (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO204Kvantitativ metode51–66
GEO206Kvalitativ analyse51–66
GEO293Miljøgeografisk feltkurs101–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO281Miljøforvaltning og planlegging101–66
GEO283Geografiske tilnærmingar til klimatilpassing og -forebygging101–66
Samfunnsgeografi (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEO204Kvantitativ metode51–66
GEO206Kvalitativ analyse51–66
GEO222Sustainability in an Urbanising World101–66
GEO292Regionalgeografisk feltkurs101–66
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester