Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Politikk og forvaltning, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i politikk og forvaltning (krav 180 SP)
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne/ex.fac i tillegg til ex.phil.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV100Innføring i politikk og forvaltning201
Spesialisering i politikk og forvaltning (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV101Organisasjonsteori151–62
GOV104Politisk teori og styreformer151–62
GOV215Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentleg sektor101–66
GOV251Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap101–66
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV103Norsk politikk151–63
GOV107EU og internasjonale organisasjonar151–63
GOV109Climate Policy151–62
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV212Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar101–66
GOV213Helse- og velferdspolitikk - Makt og innverknad101–66
GOV214Kunnskapens institusjonar, ekspertise og politikk101–66
GOV216Constitutions, Courts and Politics101–66
GOV217Gender and Power in Contemporary Politics101–66
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester