Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), bachelor, 3 år (utgått)

Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (krav 180 SP)
Førstesemesterstudiet, IKT (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
INFO100Innføring i informasjonsvitskap101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i IKT (krav 90 SP)
I tillegg til obligatoriske emne velges 10 studiepoeng fordjuping i spesialiseringen
Valfritt
Datamaskiner og operativsystem (HiB)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF101Objektorientert programmering102
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering103
INF112Innføring i systemutvikling104
INF142Datanett104
INFO110Informasjonssystem102
INFO125Datahandtering103
INFO180Metodar i kunstig intelligens103
MNF130Diskrete strukturar102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF122Funksjonell programmering104–6
INF143Anvendt kryptografi104–6
INF207Sosial nettverksteori104–6
INF251Grafisk databehandling104–6
INF264Innføring i maskinlæring104–6
INFO207Sosial nettverksteori104–6
INFO215Web Science104–6
INFO216Knowledge Graphs104–6
INFO263Interaksjonsdesign og prototyping104–6
INFO282Knowledge Representation and Reasoning 104–6
INFO284Machine Learning104–6
MAT111Grunnkurs i matematikk I104–6
MAT121Lineær algebra104–6
STAT101Elementær statistikk104–6
STAT110Grunnkurs i statistikk104–6
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Valfrie emne innan bachelorprogrammet i IKT (krav 60 SP)
60 studiepoeng er valfrie emne. Dette kan vere studium frå utanlandske universitet, emne frå andre fag eller fleire emne frå informatikk eller informasjonsvitskap. Velg blant emne som ikkje overlappar med emner du har tatt tidligare, og heller ikkje med kvarandre. Dersom du vil søke masterprogram i informatikk, må du ta minst 20 studiepoeng i matematikk i tillegg til MNF130. Eitt statistikkemne kan inngå som eit av to matematikkemne. Frå 2022 kan ikkje MAT101 inngå som eit av dei to matematikk-emna.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I103–63
MAT121Lineær algebra103–63
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester