Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Informasjonsvitskap, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i informasjonsvitenskap (krav 180 SP)
Innføringsemner
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Innføring i informasjonsvitskap101–61
Obligatoriske emner i spesialiseringen i informasjonsvitskap (krav 70 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO104Formelle metodar for informasjonsvitskap101–62
INFO110Informasjonssystem101–62
INFO125Datahandtering101–63
INFO132Innføring i programmering101–61
INFO135Vidarekommande programmering101–62
INFO162Innføring i HCI101–63
INFO180Metodar i kunstig intelligens101–63
Valemne innanfor spesialisering i informasjonsvitskap (krav 30 SP)
Du må velje minst 30 studiepoeng i spesialisering på 200-nivå i informasjonsvitskap
Minst 30 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF207Sosial nettverksteori101–65
INFO207Sosial nettverksteori101–65
INFO212Systemutvikling101–65
INFO215Web Science101–64
INFO216Knowledge Graphs101–64
INFO263Interaksjonsdesign og prototyping101–64
INFO282Knowledge Representation and Reasoning 101–65
INFO284Machine Learning101–64
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester