Hjem

Universitetet i Bergen

Utdanning

Studieløp

Bachelorprogram i journalistikk (krav 180 SP)
Førstesemesteret i bachelorprogram i journalistikk (krav 20 SP)
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Obligatorisk innføringsemne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEPRO100Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving101
Obligatoriske emner bachelorprogram i journalistikk (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
JOU101Introduksjon til journalistikk101
JOU102Journalistikken sine metodar og verktøy302
JOU103Journalistikken sine former303
JOU201Journalistisk praksis304
JOU250Bacheloroppgåve306
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Valgfrie emner (krav 30 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 30 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester