Hjem
Bachelor

Bachelorprogram i journalistikk

  • Lengde3 år
  • Plassar
  • Studiepoeng180

Kva kan eg bli

Kva lærer eg

Oppbygging

Bachelorprogram i journalistikk (krav 180 SP)
Førstesemesteret i bachelorprogrammet i journalistikk (krav 30 SP)
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Obligatorisk innføringsemne (Exfac) (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFOMEVI106Examen facultatum - Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier101
Anbefalt innføringsemne (Exfac) (krav 10 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI100Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon101
Obligatoriske emner innenfor spesialisering i journalistikk (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI168Nyheitsjournalistikk152
MEVI261Praksis i medie- eller informasjonsverksemd155
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI263Praksisførebuing155
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI265Bacheloroppgåve i journalistikk306
Valgemner (krav 30 SP)
Det fjerde semesteret er sett av til 30 studiepoeng med valfrie emne. Her rår ein studentane til å anten ta fordjuping i medie- og informasjonsvitskaplege emne, eller halvårseiningar som ein kan ta ved andre institutt innanfor ulike fagretningar. Studentar som skal ta delstudium i utlandet, bør gjere det i dette semesteret.
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Journalistikk
Foto/ill.:
iStock photo