Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Medier og kommunikasjon, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i medievitskap (krav 180 SP)
Førstesemesteremne
Ex.phil. og eitt innføringsemne er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad. Ex.fac./innføringsemne frå andre studieprogram gir fritak.
Examen philosophicum (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Ex.fac. (krav 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil.
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVIX100Introduksjon til media og kommunikasjon201
Spesialisering i medievitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI101Medier: Institusjonar og bransjeforståing151–63
MEVI102Mediebruk: Teori og metode151–62
MEVI103Film, TV og visuell kultur: Fortolking og analyse151–63
MEVI104Retorikk og strategisk kommunikasjon151–62
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI203Medieretorikk151–65
MEVI221Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati151–66
MEVI222Mediebruk: Identitet og samfunn151–65
MEVI223Film, TV og visuell kultur: Historie og teori151–66
MEVI224Medieteknologi og samfunn151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI203BMedieretorikk - bacheloroppgåve151–65
MEVI221BMedieinstitusjonar: Marknad og demokrati - bacheloroppgåve151–66
MEVI222BMediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgåve151–65
MEVI223BFilm, TV og visuell kultur: Historie og teori - bacheloroppgåve 151–66
MEVI224BMedieteknologi og samfunn - Bacheloroppgåve151–65
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester