Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Medie- og interaksjonsdesign, bachelor, 3 år

Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign
Innføringsemne (krav 20 SP)
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Innføringsemne (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MIX100Examen facultatum - Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign101
Spesialisering medie- og interaksjonsdesign (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO125Datahandtering101–63
INFO132Innføring i programmering101–61
INFO263Interaction Design and Prototyping101–62
MIX114Webutvikling201–62
MIX202Design for mediebruk301–64
MIX203Design for medieproduksjon201–63
MIX250Bacheloroppgåve i medie- og interaksjonsdesign301–66
Utveksling
Du kan reise på utveksling i 5. semester
Valfritt
Utveksling, ett semester
Valgfrie emner (krav 30 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 30 studiepoeng.
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester