Hjem
Bachelor

Bachelorprogram i nye medier

  • Lengde3 år
  • Plassar
  • Studiepoeng180

Kva kan eg bli

Kva lærer eg

Oppbygging

Bachelorprogram i nye medier (krav 180 SP)
Ex.phil. og Ex.fac., nye medier (krav 20 SP)
Ex.phil. (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Obligatorisk Ex.fac. (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFOMEVI106Examen facultatum - Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier101–61
Obligatoriske emner i studieprogrammet (krav 130 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO103Informasjon og kunnskap51–62
INFO110Informasjonssystem101–64
INFO115The Social Web101–63
INFO116Semantic Technologies101–63
INFO125Datahandtering101–63
INFO132Innføring i programmering101–61
INFO134Klientprogrammering101–62
INFO262Interaction Design101–64
INFOMEVI171Nye medier: produksjon og analyse151–62
INFOMEVI173Journalistisk prototype101–64
INFOMEVI270Bacheloroppgåve i nye medier301–66
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MEVI167Metode og etikk151–65
MEVI224Medieteknologi og samfunn151–65
Valgfrie emner (krav 30 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 30 studiepoeng.
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign
Foto/ill.:
Colourbox