Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Politisk økonomi, bachelor, 3 år (utgått)

Bachelorprogram i politisk økonomi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ECON100Innføring i samfunnsøkonomi10-
POLECON100Examen facultatum - Innføring i politisk økonomi10-
Spesialisering i politisk økonomi (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG101Organisasjonsteori153
ECON110Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori102
ECON130Makroøkonomi102
ECON140Matematikk for økonomer101
ECON210Velferd og økonomisk politikk105
ECON225Politisk økonomi - økonomiske perspektiver106
ECON230Internasjonal makroøkonomi105
ECON240Statistikk og økonometri102
POLECON200Regulering og politikk106
POLECON250Bacheloroppgåve i politisk økonomi106
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
AORG103Politikk og forvalting153
AORG107EU og internasjonale organisasjonar153
30 valgfrie studiepoeng (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng eller eit utanlandsopphald i 4.semester
Ex.phil. (krav 10 SP)
Anbefalt i 5. semester. Vel mellom seminar- eller eksamensmodell.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–65
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–65
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester